Horticulture is a significant and upcoming sector in Karnataka. Horticulture has proved to be the best diversification option for agricultural land use, because of assured and the remunerative returns to the farmers.

The Department of Horticulture is responsible for the overall development of Horticulture in the state. The Department is adopting a definite policy for the development of Horticulture.

 ಯಶೋಗಾಥೆಗಳು (Success stories)

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ನರ್ಸರಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಬ್ಯವಿರುವ ಕಸಿ/ಸಸಿಗಳ ವಿವರಗಳು

Circulars/Tender
Notification for registration of drip Irrigation & Sprinkler equipment manufacturer under PMKSY
ಜೇನು ಕೃಷಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (01.01.2017 ರಂತೆ)
ಇಲಾಖೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲಾಖೆ/ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ/ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ/ ಮಂಡಳಿ/ ನಿಗಮ/ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆ/ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಜಾಗೃತ ಅಧಿಕಾರಿ/ಜಾಗೃತ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿವರಗಳು/ವಲಯ/ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ  ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವ ಜಾಗೃತ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿವರಗಳ
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆ (ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ) ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆ (ರಾಜ್ಯ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂದ) ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ
ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆ (ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ) ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ
Inviting Expression of Interest to Participate in PPP for Extension in Horticulture in Karnataka State Format for Response
2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಿಂಗಾರು  ಮತ್ತು  ಬೇಸಿಗೆ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ  ಫಸಲ್ ಭೀಮಾ ಯೋಜನೆ (PMFBY) ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಅನುಬಂಧಗಳು