ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ  ಗಮನಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ವಲಯವಾಗಿದೆ. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ರೈತರಿಗೆ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ಆದಾಯವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯು ರಾಜ್ಯದ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಭಿವೃಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇಲಾಖೆಯು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ನೀತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ

 

2018-19 ನೇ ಸಾವಲಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಸುತ್ತೋಲೆ, ನಮೂನೆಗಳು

Circular/Tender Notifications
2019-20 ಮತ್ತು 2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಜೇನುಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಜೇನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಇತರೆ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅರ್ಹ ಉತ್ಪಾದಕರನ್ನು Empanel ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಹೊರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮುಖಾಂತರ ಹಿರಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಅಹ್ವಾನ- ಜೈವಿಕ ಕೇಂದ್ರ, ಹುಳಿಮಾವು
ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ.
Empanelment of Agencies/Firms/Dealers for Supply and Laying of 300 &
500 Micron Geo –Membrane HDPE Pond Liner Sheet for the year
2019-20 & 2020-21.
ತೋಟಗಾರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಕಟ್-ಆಫ್ ಅಂಕ
ತೋಟಗಾರ ಹುದ್ದೆಯ ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಅರ್ಹವಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಶೀಲನಾ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ವೃಂದಗಳ  ವರ್ಗಾವಣೆ ಪಟ್ಟಿ-2019-20
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಗ್ರೂಪ್-1 ವೃಂದಗಳ  ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (15-05-2019 ರಂತೆ)
ತೋಟಗಾರಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ವೃಂದಗಳ  ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (15-05-2019 ರಂತೆ)
ತೋಟಗಾರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪೈಕಿ, ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ತಿರಸ್ಕ್ರುತ ಗೊಂಡ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
Registration of "Manufacturers/Suppliers for Construction/erection of Solar Tunnel Dryer for the Year 2019-20 and 2020-21 - Registration Document, Notification
 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ 6  ದಿನಗಳ ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ
 ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ
 Notification for Registration of honey bee boxes/ colonies and stand, related equipment manufacturers/organisations under the Programme of Assistance to purchase of honey bee boxes/ colonies, stand and equipments under Bee Keeping Development Schemes for the years 2019-20 and 2020-21
 Notification for registration of Water Tanker manufacturers under the Programme of Assistance to purchase of water tanker under various schemes of Horticulture Department for the years 2019-20 and 2020-21.
 ಜೈವಿಕ ಕೇಂದ್ರ, ಹುಳಿಮಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ದೊರೆಯುವ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ವಿವರ
 ರಿಕ್ತ ಸ್ಥಾನಗಳ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಿರ್ವಹಣೆ