ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ  ಗಮನಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ವಲಯವಾಗಿದೆ. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದುೆ, ರೈತರಿಗೆ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ಆದಾಯವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ.

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯು ರಾಜ್ಯದ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಭಿವೃಧಿಗಿ ೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇಲಾಖೆಯು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ನೀತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

 ಯಶೋಗಾಥೆಗಳು (Success stories)

  ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ  (PPP-IHD) ಮತ್ತು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಸ್ಥೆ (FPO)

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ನರ್ಸರಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಬ್ಯವಿರುವ ಕಸಿ/ಸಸಿಗಳ ವಿವರಗಳು

ಸುತ್ತೋಲೆ/ಟೆಂಡರ್
ರಿಕ್ತ ಸ್ಥಾನಗಳ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಿರವಹಣೆ
2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ತರಬೇತಿಯ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ
 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಯ 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ತಯಾರಿಸುವ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ
 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ, 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 4(1)ಎ ಮತ್ತು 4(1)ಬಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಕಬ್ಬನ್ ಉದ್ಯಾನವನದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಮೋಟಾರ್, ಲಾನ್ ಮೂವರ್ ಯಂತ್ರ, ಸ್ಪ್ರಂಕ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಯಂತ್ರಗಳ ದ್ವಿ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣ
ಕಬ್ಬನ್ ಉದ್ಯಾನವನದ ಗಣಕೀಕೃತ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪದ್ದತಿಯ ದ್ವಿ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ
 CHAMAN ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಉಪಕರಣ (Smart Phone)ಗಳ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ
 ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತಾ ಕೇಂದ್ರದ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ/Recruitment of various posts for CoE-FPO
 Notification for registration of manufacturers for farm equipments/machineries used in horticulture crops to purchase of crop equipments under SMAM & RKVY subsidy schemes for the year 2018-19 & 2019-20
ತೋಟಗಾರ ವೃಂದ ದ ಅಂತಿಮ ಜೆಷ್ಠ ತಾ ಪಟ್ಟಿ (ದಿನಾಂಕ 01-01-2018 ಕ್ಕೆ ಇರುವಂತೆ)
 ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೇಸಾಯದ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ - 26(3) B
 ತೋಟಗಾರ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
 ವೆಬ್ ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 4 (1) ಎ ಮತ್ತು 4 (1) ಬಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ
 Invitation for selection of organisations for Third party inspections for installed Micro irrigations systems (2014-18)
2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಸುತ್ತೋಲೆ , ನಮೂನೆಗಳು
ಕಬ್ಬನ್ ಉದ್ಯಾನವನದ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣ
 ಹವಾಮಾನ ಆಧಾರಿತ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಯೋಜನೆ (WBCIS) ಹಿಂಗಾರು 2017- ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ, ಅನುಬಂಧ-1 ಮತ್ತು ಅನುಬಂಧ-2
 ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೇಸಾಯ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಮೋದಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಜೇನು ಕೃಷಿ  ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ