ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ  ಗಮನಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ವಲಯವಾಗಿದೆ. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದುೆ, ರೈತರಿಗೆ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ಆದಾಯವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ.

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯು ರಾಜ್ಯದ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಭಿವೃಧಿಗಿ ೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇಲಾಖೆಯು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ನೀತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

 ಯಶೋಗಾಥೆಗಳು (Success stories)

  ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ  (PPP-IHD) ಮತ್ತು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಸ್ಥೆ (FPO)

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ನರ್ಸರಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಬ್ಯವಿರುವ ಕಸಿ/ಸಸಿಗಳ ವಿವರಗಳು

ಸುತ್ತೋಲೆ/ಟೆಂಡರ್
ರೈತ ುತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತಾ ಕೇಂದ್ರದ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ/Recruitment of various posts for CoE-FPO
Notification for registration of manufacturers for farm equipments/machineries used in horticulture crops to purchase of crop equipments under SMAM & RKVY subsidy schemes for the year 2018-19 & 2019-20
ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಸಚಿವರುಗಳು ಹಾಗೂ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕೊಠಡಿಗಳ ಹೂದಾನಿಗಳಿಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿಯಂತೆ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಹೂ ಜೋಡಣಾ ಕಾರ್ಯದ ದ್ವಿ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರವಹಣೆಯ ಕಾರ್ಯದ ಟೆಂಡರ ಪ್ರಕಟಣೆ್
ಕಬ್ಬನ್ ಉದ್ಯಾನವನದ ಅಧೀನದ ಿಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಸಂಗೀತ ಕಾರಂಜಿ ದ್ವಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಚಾಲನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯದ ಟೆಂಡರ ಪ್ರಕಟಣೆ್
ಕಬ್ಬನ್ ಉದ್ಯಾನವನದ ಹಡ್ಸನ್ ವೃತ್ತದಿಂದ  ETP Plant ಘಟಕದ ಹತ್ತಿರದ ಬಿದಿರು ಮೆಳೆ ಪ್ರದೇಶದವರೆಗೆ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ ಪ್ರಕಟಣೆ್
ಇಲಾಖಾ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ KA 01 G 8371 DCM TOYOTA, DAEWOO MOTORS Ltd., ಲಘು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಿನಿ ಲಾರಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಟೆಂಡರ್ ಕಂ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜಿನ ಮೂಲಕ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ್
ತೋಟಗಾರ ವೃಂದ ದ ಅಂತಿಮ ಜೆಷ್ಠ ತಾ ಪಟ್ಟಿ (ದಿನಾಂಕ 01-01-2018 ಕ್ಕೆ ಇರುವಂತೆ)
 ಕಬ್ಬನ್ ಉದ್ಯಾನವನದ ಹಳೆ KGID ಕಟ್ಟಡದ ಹಿಂಭಾಗದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ
 ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೇಸಾಯದ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ - 26(3) B
 ತೋಟಗಾರ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
 ವೆಬ್ ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 4 (1) ಎ ಮತ್ತು 4 (1) ಬಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ
 ರಿಕ್ತ ಸ್ಥಾನಗಳ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಿರ್ವಹಣೆ
 Invitation for selection of organisations for Third party inspections for installed Micro irrigations systems (2014-18)
ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ
  ಎ, ಬಿ, ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಸುತ್ತೋಲೆ , ನಮೂನೆಗಳು
ಕಬ್ಬನ್ ಉದ್ಯಾನವನದ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣ
 ಹವಾಮಾನ ಆಧಾರಿತ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಯೋಜನೆ (WBCIS) ಹಿಂಗಾರು 2017- ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ, ಅನುಬಂಧ-1 ಮತ್ತು ಅನುಬಂಧ-2
 ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೇಸಾಯ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಮೋದಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ
 ರಿಕ್ತ ಸ್ಥಾನಗಳ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಜೇನು ಕೃಷಿ  ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

 ಅಣಬೆ ಬೇಸಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಟೆಂಡರ್
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಟಾನ ಮಾರ್ಗಸೂಚ
ಇಲಾಖೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲಾಖೆ/ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ/ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ/ ಮಂಡಳಿ/ ನಿಗಮ/ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆ/ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಜಾಗೃತ ಅಧಿಕಾರಿ/ಜಾಗೃತ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿವರಗಳು/ವಲಯ/ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ  ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವ ಜಾಗೃತ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿವರಗಳ